IJsclub "Nooitgedacht" Zalk

Contact

Deze website is gemaakt om leden en andere belangstellenden te informeren over de toestand van de ijsbaan. Maar ook te informeren over andere zaken van onze ijsclub.

Contact Bestuur

Wilt u contact met het bestuur dan kan dit schriftelijk of per mail aan de secretaris van deze ijsclub. Het kan natuurlijk ook bij een van de andere bestuursleden. Alle leden zijn natuurlijk altijd welkom op onze jaarlijkse ledenvergadering. Wanneer is de ledenvergadering? Datum staat op de ledenkaart en nu ook op deze website wanneer deze bekend is.

Contact Webmaster

Opmekeringen, vragen of verbeteringen. Mail naar de webmaster van: IJsclub "Nooitgedacht" Zalk.

© www.mijn-eigen-website.nl (design)